Burcht Eltz

Een burcht midden in een natuurparadijs

Volledig omringd door bossen, ver van de grote wegen en moderne gebouwen, brengt burcht Eltz, zoals geen ander historisch gebouw, de fantasie van de ongerepte en onbevolkte middeleeuwen tot leven. De Berlijnse kunstprofessor Hermann Wiesler vatte de magische werking van deze plaats als volgt samen: "Het tot steen geworden goede Duitsland".

Meer dan 300 hectare van het Eltzer bos is door Flora-Fauna-Habitat en Natura 2000 aangewezen als beschermd natuurgebied. Dit gebied omvat zowel het waterrijke weidelandschap in het Elzbachdal als de bossen op de steile hellingen die de burcht ooit van brandhout voorzagen. Het bos geldt als "arboretum", een bos met vele bijzondere binnenlandse en buitenlandse boomsoorten.

In het Eltzer natuurgebied zijn alle kenmerkende – maar ook zeer zeldzame – planten- en diersoorten te vinden voor de biotopen water en waterkant, kreupelbos en hoog opgaand bos. Deze waardevolle biotoop kan echter alleen blijven bestaan als voetgangers, ruiters en fietsers op de vele daarvoor bestemde paden blijven.
Helpt u alstublieft allemaal mee!